Oddział wefox.

Tabela treści


  Nazwa Firmy:
  wefox Insurance AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

  Siedziba:
  Warszawa, Polska

  Adres:
  ul. Żwirki i Wigury, nr 16 A, 02-092 Warszawa

  Sąd rejestrowy:
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

  Numer KRS:
  0000901247

  Osoby upoważnione do reprezentacji:
  Lorand Heissmann - Kierownik Oddziału

  Kontakt UNEXT:
  bok@unext.pl
  Reklamacje:
  reklamacje@unext.pl
  Telefon:
  +48 22 123 55 55