Oddział wefox.

Nazwa Firmy:
wefox Insurance AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

Siedziba:
Warszawa, Polska

Adres:
ul. Żwirki i Wigury, nr 16 A, 02-092 Warszawa

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

Numer KRS:
0000901247

Osoby upoważnione do reprezentacji:
Lorand Heissmann - Kierownik Oddziału

Kontakt UNEXT:
bok@unext.pl
Reklamacje:
reklamacje@unext.pl
Telefon:
+48 22 123 55 55