Oddział wefox.

Tabela treści


  wefox prowadzi działalność w Polsce poprzez własny oddział.
  wefox podlega nadzorowi FMA Liechtenstein oraz w zakresie wynikającym z polskiego prawa jest także nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego w odniesieniu do działalności prowadzonej w Polsce.
  wefox podlega polskiemu prawu ochrony konsumentów.
  wefox jest członkiem Polskiej Izby Ubezpieczeń.
  wefox płaci składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
  wefox jest członkiem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  Przedstawicielem generalnym wefox w Polsce jest Unext.

  Nazwa Firmy:
  wefox Insurance AG SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE

  Siedziba:
  Warszawa, Polska

  Adres:
  ul. Żwirki i Wigury, nr 16 A, 02-092 Warszawa

  Sąd rejestrowy:
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy

  Numer KRS:
  0000901247

  Osoby upoważnione do reprezentacji:
  Lorand Heissmann - Kierownik Oddziału

  Kontakt UNEXT:
  https://unext.pl/zglos-sprawe/formularze-wefox
  Reklamacje:
  reklamacje@unext.pl
  Telefon:
  +48 22 123 55 55